Czym są zawory bezpieczeństwa i do czego służą? 

Zawory bezpieczeństwa to rodzaj urządzeń, które pomagają kontrolować właściwy przepływ płynu, gazu lub pary przez system przewodów, to inaczej mówiąc urządzenie do zamykania otworów, wylotów, regulujące przepływ cieczy lub gazów przez przewody. Ponadto urządzenia tego typu zapobiegają cofaniu się płynów w systemie przewodów instalacyjnych. Używa się ich do regulacji powstałego ciśnienia, jak i także do uwalniania nadmiaru ciśnienia w sposób kontrolowany. Mogą być stosowane w różnych branżach przemysłowych, gdyż są istotną częścią wielu procesów, dlatego ważne jest, aby wybrać odpowiedni zawór, odgrywający kluczową rolę w kontrolowaniu i zabezpieczaniu systemów roboczych, zbiorników oraz instalacji różnego typu przed nadmiernym ciśnieniem. Historia pierwszych zaworów bezpieczeństwa sięga do odległych czasów, kiedy to w XVII wieku Denis Papin zastosował go po raz pierwszy w ówczesnym szybkowarze i okazało się, że ma istotny wpływ na pracę tego urządzenia. Z biegiem lat zawory bezpieczeństwa nieustannie ewaluowały, aż do współczesności, która przyniosła nam przeróżne ich rodzaje.

Problemy z zaworami bezpieczeństwa

Zawory bezpieczeństwa są podstawowym i najważniejszym rodzajem zabezpieczenia przed wzrostem ciśnienia technicznego, mogącym powstać w wielu procesach przemysłowych. Problemy z zaworami mogą być bardzo niebezpieczne i kosztowne, jeśli nie będą one właściwie remontowane i regenerowane w odpowiednim do tego czasie. Można zapobiec kłopotom dzięki systematycznej i właściwej kontroli oraz konserwacji, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, a w niektórych sytuacjach nawet zdrowie lub życie. Należy w porę rozpoznać problemy ze sprawnością zaworów, zanim powstaną szkody i oddać je do naprawy w ręce profesjonalistów. Do najczęstszych problemów z zaworami należą przeciekanie, sączenie się cieczy, wszelkiego rodzaju nieszczelności, uszkodzenia mechaniczne, uszkadzanie elektroniczne, poluzowanie się pewnych części itp. Nasza firma oferuje profesjonalną regenerację, uszczelnianie i nastawianie uszkodzonych zaworów bezpieczeństwa. Serwisujemy zawory takich producentów jak: Armak, Leser, Spirax Sarco, Castel, Air Armaturen, Herose, Grass, GOK, Farris, Tosaca, Birkett oraz inne. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w zawory-serwis.pl dotyczącą doskonałej jakości usług w korzystnej cenie serwisowania używanych zaworów bezpieczeństwa oraz sprzedaży nowych zaworów znanych, światowych producentów!

Naprawa zaworów bezpieczeństwa

Zawory bezpieczeństwa to zawory, które samoczynnie otwierają się w sytuacji, gdy ciśnienie gazu, cieczy lub pary wodnej przekroczy dopuszczalną wartość, która mogłoby skutkować zniszczeniem instalacji, systemów roboczych lub eksplozją zbiorników, kotłów, rurociągów itp. Wyróżniamy różne typy zaworów bezpieczeństwa, w zależności od instalacji, warunków konstrukcyjnych, zakresu ciśnień stosowanych w instalacjach oraz innych, skomplikowanych wymogów. Ich budowa oraz funkcjonowanie jest zawsze dopasowane do potrzeb procesów, w których są one niezastąpione. Mamy bogate doświadczenie i wiedzę w zakresie regeneracji, uszczelniania i nastawiania zaworów bezpieczeństwa tak, aby szybko zdiagnozować problem i naprawić je bez powodowania dalszych szkód. Rozumiemy, jak ważne jest, aby każda firma działała sprawnie, więc pracujemy bardzo skutecznie i tak szybko, jak to możliwe. Nasze przedsiębiorstwo oferuje profesjonalne i bezpieczne rozwiązania, potwierdzone protokołem odbioru Urzędu Dozoru Technicznego każdego zaworu bezpieczeństwa. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu z nami zawory-serwis.pl

Naprawa zaworu kulowego

Bardzo częstym problemem z zaworem kulowym może być wyciek wody, świadczący o jego złym funkcjonowaniu, a także poluzowanie się zaworów lub uszkodzenie ich uchwytu.

Naprawa zaworu kulowego powinna być poprzedzona wyłączeniem dopływu wody do miejsca, w którym zainstalowane są tego typu urządzenia (np. do biura lub do domu itp.) i dokładnym rozpoznaniem problemu. Zwykłe, niewielkie przeciekanie zaworu może sygnalizować uszkodzenie zepsutych części, które można wymienić na nowe. Każda tego typu czynność musi być przeprowadzona z należytą ostrożnością. Naprawą zaworu kulowego powinni zając się profesjonaliści, którzy najpierw naprawią powstałe uszkodzenie, a dopiero później rozpoczną proces wymiany źle działającego zaworu. Specjaliści od tego typu napraw posiadają potrzebną, fachową wiedzę oraz umiejętności i sprzęt ułatwiający pracę. Zawory kulowe są ważną częścią wielu systemów przemysłowych i komercyjnych. Kiedy zaczynają przeciekać, mogą powodować duże problemy i straty. Dlatego tak bardzo ważna jest kontrola ich funkcjonowania i ewentualne naprawy, jeśli zajdzie taka potrzeba. Zapraszamy do kontaktu z nami już dziś, aby uzyskać bezpłatną konsultację, dotyczącą naprawy zaworów kulowych.

Naprawa zaworów pneumatycznych i hydraulicznych

Wszystkie zawory bezpieczeństwa, jak i również zawory pneumatyczne i hydrauliczne oraz inne rodzaje tego typu urządzeń, wymagają okresowego przeglądu i ewentualnych napraw. Oferujemy kompleksowy remont, serwis, regenerację oraz sprzedaż używanych lub nowych zaworów bezpieczeństwa. Nasze przedsiębiorstwo zajmuje się naprawą, regeneracją, serwisowaniem różnego rodzaju zaworów i obejmuje ich naprawę uszkodzeń, zarówno mechanicznych, jak i elektronicznych. Pozwala nam na to wieloletnie doświadczenie, zdobyta wiedza, zaplecze techniczne oraz profesjonalizm naszych specjalistów, wykwalifikowanych w tym zakresie. Przeprowadzamy bardzo odpowiedzialne i skomplikowane procesy regeneracji różnego rodzaju zaworów bezpieczeństwa. Posiadamy nie tylko doświadczenie i potrzebną wiedzę, ale również formalne uprawnienia, konieczne do remontu, kontroli nastawy i przebiegu procesów regeneracji zaworów. Jesteśmy firmą, której warto zaufać i powierzyć tak odpowiedzialne zadania! Ponadto po przeprowadzeniu procesów regeneracji, każdy naprawiany przez nas zawór bezpieczeństwa jest sprawdzony i kalibrowany na naszym stanowisku diagnostycznym. Dotyczy to również zaworów pneumatycznych i hydraulicznych, stosowanych często w różnych gałęziach przemysłu. Jesteśmy najlepsi w naprawie zaworów bezpieczeństwa, ponieważ działamy w branży od wielu lat i wiemy jak szybko i sprawnie powinniśmy wykonać powierzone nam zadanie.